OM OSS

PolSved AB är företaget ni vänder er till när det behövs hjälp med all sorts bygg för att underlätta er vardag. Vi har lång erfarenhet av all sorts bygg, och därför arbetar vi alltid effektivt, proffesionellt och till bra priser. PolSved AB har drivkraften att alla våra kunder ska vara nöjda till 100 %. Detta är vårt primära mål och sträver alltid efter att få uppnå det.

Samtliga våra anställda genomgår utbildningar för att kunna höja medvetenhet samt kvalitet. Vi säger alltid till så att all personal som är anställd hos oss mår bra och trivs. 

PolSved AB erbjuder sina tjänster över hela Skåne och vi vänder oss både till privatpersoner och till företag – stora som små – samt till skolor, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi arbetar nära våra kunder och vi ser alltid till att regelbundet följa upp våra uppdrag. En nöjd kund är en återkommande kund och vi hoppas att du ska bli en av dessa i framtiden.


Välkommen till oss.KVALITET

PolSved AB har lång erfarenhet både inom bygg, och vi har kompetensen för att åta oss uppdrag inom all typ av bygg. Vi vänder oss både till privatpersoner såväl som till företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i hela Skåne. ROT- och RUT-avdrag finns att utnyttja om man önskar det. 

Vårt mål är att våra kunder alltid ska vara nöjda till 100 %. I detta spelar vår utveckling en stor roll och vi arbetar kontinuerligt med att vidareutbilda våra anställda. För att nå målen använder vi oss av olika verktyg för att kvalitetsäkra våra utförda jobb.

  • Egenkontroll: Samtliga våra anställda upprättar och följer en checklista vid varje uppdrag. Genom detta arbetssätt är det lätt att bocka av allt som skulle göras och detta leder till en rutin. 
  • Besiktning: Efter utfört uppdrag gör vi alltid – tillsammans med kunden – en slutbesiktning. Det som kunden är missnöjd med åtgärdas detta så fort som möjligt. 
  • Uppföljning: Kunden har alltid rätten till att själv ge oss feedback ang utfört uppdrag. Vi erbjuder även möten där vi kan stämma av hur allting fungerat, om vår prestation motsvarat kundens förväntningar och om någonting behöver ses över. 


MILJÖ

Miljöarbetet utgör en väldigt betydelsefull aspekt av hela vår verksamhet. Oavsett gällande bygg säger vi alltid till att miljön inte skadas av det vi gör. 

  • Vi använder oss av miljömärkta produkter.
  • Till vår företagstvätt så används en energisnål tvättmaskin och en energisnål kondenstorktumlare. Båda dessa är miljömärkta. Tillsammans med detta används miljömärkt tvätt- och sköljmedel som är doftfritt och skonsamt.
  • Vi doserar alltid enligt instruktionerna. Överdosering är skadligt för miljön.
  • Vi använder oss, i en stor utsträckning och så långt det är möjligt, av microfiberprodukter. Det gör att vi lyckats minimera användandet av starka rengöringsmedel. Vi är medvetna om att det går att få rent utan starka kemikalier!
  • Skulle det krävas ett starkare rengöringsmedel – exempelvis för att rengöra ett mycket smutsigt golv – så väljer vi alltid de produkter som har minst påverkan på miljön.

Gällande microfiberprodukter har dessa även andra fördelar utöver miljöaspekten. I och med att man slipper använda starka kemikalier minimeras risken för allergier, känslighet för starka lukter, överkänslighet m.m. Dessutom blir slitaget på exempelvis ett golv avsevärt mycket mindre. Microfiberprodukter är dessutom en utmärkt dammtorkare. De ledande allergiorganisationerna brukar varmt rekommendera dessa produkter.

  • All material som blir över vid bygguppdrag sparas eller återvinns på närmaste SYSAV-soptipp för att nytt material kan tillverkas av det vi slänger och inte påverka miljön. 


PERSONAL

Vår personal är vår största tillgång och vi vet att ett spännande och utmanande arbete tillsammans med trivsel samt välmående gör oss som ett team bättre. Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildning och vi har kontinuerliga uppföljningsmöten med våra anställda och våra kunder. Det här har gjort att vi har en väldigt låg personalomsättning och i och med det också en högre kompetens. Våra anställda vet vad de ska göra pga deras kunskap och kompetens. Gällande nyanställningar lär våra mer erfarna upp de nya och ger en introduktion i de krav vi har gällande kvalitet och arbetssätt, samt vad som gäller på varje plats då det alltid är anpassat efter kundens önskan och behov. 

Vi ger våra anställda lön enligt kollektivavtal och vi ser alltid till att de bästa ergonomiska verktygen och utrustningen finns till hands. Att våra anställda får ta ett stort eget ansvar tror vi är utvecklande. Utbildningen hos PolSved AB ligger långt över genomsnittet i branschen och inte minst så trycker vi hårt på att ge vår personal nycklarna till att arbeta på ett miljövänligt sätt.

Trivsel, personlig utveckling, stort eget ansvar och rätt verktyg är några av de ledord som vi följer och som gjort att hela vår personal har en genomgående hög kompetens. Vid långvarig sjukdom eller annan typ av frånvaro hos en anställd sätter vi inte kunden i en prekär situation. Vi har alltid extrapersonal till hands som står redo att rycka in!


BETALNING

Vid fakturering kan du bestämma själv om du vill ta emot via e-post eller brev. Det som känns mest bekvämt för dig! 


ÖVRIGT

Momsreg.nr 5569609711               
Org.nr 556960-9711                 
Företaget innehar F-skattsedel

loading...
loading...
loading...
loading...